Delovni čas in delovne obveznosti visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev

07. 5. 2024 | Avtor: mag. Hermina Krajnc

Vprašanje:

Zaposleni ima potni nalog za službeno pot v trajanju osmih dni neprekinjeno (od ponedeljka do naslednjega ponedeljka). Gre za visokošolskega učitelja, plačna skupina D. Vprašanji, ki ju imamo, sta:

Ali mu v času službene poti pripadajo nadure za dneva soboto in nedeljo?
Ali mu po končanju službene poti pripada dnevni oziroma tedenski počitek?

Nazaj

s