Finančni najem opreme v javnem zavodu

09. 5. 2024 | Avtor: mag. Hermina Krajnc

Predogled vsebine

Pri finančnem najemu se pomembna tveganja in koristi, povezani z lastništvom nad najetim opredmetenim osnovnim sredstvom, prenesejo na najemnika. Lastninska pravica lahko preide na najemnika ali pa tudi ne. Takega najema praviloma ni mogoče enostransko razveljaviti. Najemodajalcu zagotavlja povrnitev naložbe v najem in še dobiček.

Za finančni najem ...

Nazaj

s