Digitalni bon '22

13. 5. 2022

Digitalni boni se bodo začeli unovčevati že čez mesec dni

Vlada RS je 12. 5. 2022 sprejela uredbo na podlagi Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, na podlagi katerega je vladi prepuščena določitev štirih dokumentov: vloga za priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona '22 – šolajoči v tujini, sporočilo izvajalca subvencioniranega izobraževalnega programa o udeležencih, izjava o združitvi digitalnih bonov '22, izjava o unovčitvi digitalnega bona '22.

S 15. junijem letos bodo lahko upravičenci iz skupine šolajočih, to so učenci zadnje triade osnovne šole, vsi dijaki in vsi študentje, lahko začeli unovčevati digitalne bone ’22 v vrednosti 150 evrov. Uredba prinaša izjavo o unovčitvi in izjavo o združitvi digitalnih bonov (če jih bodo bratje, sestre, polbratje, polsestre želeli združiti), ki ju bodo upravičenci potrebovali pri unovčevanju.

Že dan po objavi te uredbe v Uradnem listu RS bodo lahko osebe, ki se izobražujejo v tujini na stopnji, primerljivi zadnji triadi osnovne šole, srednjemu, višjemu ali visokemu izobraževanju, pri Službi Vlade za digitalno preobrazbo vložile zahtevo za priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona '22 – šolajoči v tujini. Na ta način bodo, če bo ugotovljeno, da izpolnjujejo zakonske pogoje, pridobili digitalni bon '22, ki ga bodo lahko unovčili od 15. junija dalje.

Odrasle osebe, stare 55 let in več, bodo lahko koristile digitalni bon za nakup računalniške opreme po vključitvi v subvencioniran program neformalnega izobraževanja s področja digitalnega opismenjevanja. V prihodnjih dneh bo objavljen javni razpis za izbor izvajalcev neformalnih izobraževanj s področja digitalnih kompetenc za starejše od 55 let, kar pomeni, da bodo neformalna izobraževanja potekala letos poleti in jeseni. Izvajalci teh izobraževanj nam bodo poslali podatke o udeležencih, na osnovi tega sporočila pa bodo udeleženci postali upravičenci do unovčitve digitalnega bona ’22. Bon bo možno unovčiti do 30. novembra 2022.

Več o digitalnem bonu ’22, kjer bomo objavili tudi izjavi in zahtevo, ki jih bodo upravičenci za namen unovčitve bona izpolnili: https://www.gov.si/zbirke/storitve/digitalni-bon/

VIR:GOV.SI

Nazaj