Novice

23. 9. 2020

Odrejanje drugega dela ali na drugem kraju zaradi izjemnih okoliščin

Sistem urejanja delovnih razmerij delodajalcem omogoča poenostavljeno odrejanje opravljanja drugega dela oziroma dela na drugem kraju zaradi izjemnih okoliščin. Ta ureditev se ne nanaša le na čas, ko je bila razglašena epidemija, temveč tudi za okoliščine, ko je treba izvajati ukrepe zaradi preprečitve širjenja koronavirusne bolezni COVID-19, a le za ...
18. 9. 2020

FURS Novice - Pridobitve iz drugih držav članic in domače dobave zaščitne in medicinske opreme od vključno 1. 8. 2020 niso več oproščene plačila DDV

Opozarjamo, da pridobitve iz drugih držav članic in domače dobave medicinske in zaščitne opreme od vključno 1. 8. 2020 dalje niso oproščene plačila DDV. Uvoz medicinskih pripomočkov in zaščitne opreme iz tretjih držav pa je oproščen carin in DDV do 31. 10. 2020.
17. 9. 2020

Predlog ukrepov za debirokratizacijo na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju

Predsednik vladnega Strateškega sveta za debirokratizacijo Ivan Simič je danes predstavil predlog ukrepov po posameznih sklopih.
17. 9. 2020

Ustavno sodišče o zakonu za zagotovitev sodnega varstva po izbrisih v bankah

Na dnevnem redu ustavnega sodišča je danes med drugim obravnava zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, tokrat na predlog enega od razlaščencev Tadeja Kotnika. Ustavno sodišče je marca izvrševanje zakona do končne odločitve na predlog Banke Slovenije že zadržalo. Zakon je začel veljati 19 ...
16. 9. 2020

Ukrepi na področju zajezitve COVID-19 v delovnih organizacijah

Podjetja se bodo nevarnostim okužbe z virusom morala prilagajati na različne načine. Urška Blaznik, ki je na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NJIZ) zadolžena za področje javnega zdravja v delovnih organizacijah, je na novinarski konferenci 15.9.2020 o aktualnem stanju o .COVID-19 poudarila, da tudi v podjetjih veljajo vsi ...
14. 9. 2020

Obvestilo za koncesionarje zdravstvene dejavnosti glede uveljavljanja pravic po 76. členu ZIUOOPE

Koncesionarji zdravstvene dejavnosti, ki so uveljavljali pravice iz naslova plač in nadomestil plač v skladu ZIUZEOP, ki veljajo za dejavnost gospodarstva, morajo sredstva vrniti, če želijo uveljavljati ugodnost po 76. členu ZIUOOPE.
14. 9. 2020

Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin, Podrobnejši opis FURS-a

Spremenjen dokument se uporablja za posle, sklenjene po objavi tega pojasnila na spletni strani FURS, tj. od 8. 9. 2020 dalje.
14. 9. 2020

Pojasnilo FURS št. 092-5571/2020-4 z dne 8. 9. 2020 Sodba Vrhovnega sodišča RS X Ips 19/2019 glede obravnave poslov »prodaje in povratnega najema«

FURS obvešča, da je Vrhovno sodišče RS (v nadaljevanju VS RS) izdalo sodbo X Ips 19/2019 glede obravnave poslov »prodaje in povratnega najema«. V nadaljevanju FURS posreduje usmeritve, ki izhajajo iz te sodbe, kdaj se v primeru prodaje in povratnega najema šteje, da gre za enotno storitev financiranja davčnega ...
10. 9. 2020

Karantena skrajšana na 10 dni, veljavnost negativnega testa podaljšana na 48 ur

Spremembe Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije od 13. septembra 2020 prinašajo nekaj novosti pri prehajanju meje.
10. 9. 2020

Uporabniki davčnih blagajn, pozor! Preverite, če vam kmalu poteče 5-letno namensko digitalno potrdilo

Novembra bo moralo novo namensko digitalno potrdilo pridobiti 5.840 uporabnikov davčnih blagajn, decembra pa še 29.500 takšnih uporabnikov. Vseh uporabnikov davčnih blagajn je sicer 86.025.