Novice

03. 3. 2021

Predlog predpisa - Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

Ministrstvo za finance je v obravnavo poslalo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. Predlog je bil 2.3.2021 poslan v medresorsko usklajevanje in na SVZ.Predlog zakona se vodi pod številko 2020-1611-0129 (Evidenca vladnega akta).Do predloga in arhiva predlogov predpisal lahko ...
03. 3. 2021

Sklepi o prenehanju delovnega razmerja so bili izdani pred učinkovanjem sklepa Ustavnega sodišča

Objavljamo pojasnilo v zvezi z obtožbami v medijih o vročanju sklepov o prenehanju delovnega razmerja tistim javnim uslužbencem Ministrstva za notranje zadeve z organoma v sestavi, ki izpolnjujejo pogoje za starostno upokojitev, po tem ko je Ustavno sodišče že začasno zadržalo izvrševanje teh določb Zakona o javnih uslužbencih.
26. 2. 2021

FURS - Dopolnitev dokumentov v zvezi z izvajanjem postopkov dolžne skrbnosti in poročanjem o finančnih računih

OECD standard avtomatične izmenjave informacij o finančnih računih in Direktiva Sveta 2014/107/EUMirujoč račun, ki ni pogodba rentnega zavarovanja, je od 3. januarja 2020 dalje uvrščen na seznam izključenih računov, za katerega v obdobju mirovanja ne veljajo pravila o dolžni skrbnosti in poročanju za informacije o finančnih računih ...
25. 2. 2021

Dodatna sredstva EU za spodbude podjetjem na obmejnih problemskih območjih

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila dodatna sredstva EU za javni razpis za spodbude za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih, ki ga izvaja gospodarsko ministrstvo. Po novem je za razpis namesto devet milijonov na voljo 14,2 milijona evrov, nekaj nad 10,5 ...
25. 2. 2021

Sprejet predlog novele Zakona o trošarinah

Vlada je na 59. seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o trošarinah in predlog Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank. Spremenila je tudi nekatere odloke, povezane z obvladovanjem epidemije COVID-19.
22. 2. 2021

Objave obvestil o nameravanem prenehanju opravljanja dejavnosti s.p.

24. februarja 2021 začne veljati sprememba Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K), s katero preneha veljati obveznost samostojnih podjetnikov, da pred prenehanjem opravljanja dejavnosti ali prenosom podjetja, namero o prenehanju objavijo na spletnem portalu AJPES.
19. 2. 2021

Sprejeti štirje odloki, povezani z obvladovanjem epidemije

Vlada je na včerajšnji dopisni seji sprejela štiri odloke, povezane z obvladovanjem epidemije COVID-19, v katerih se glede ukrepov ohranja enake izjeme kot doslej, natančneje pa so določeni pogoji glede cepljenja.
17. 2. 2021

Vabilo v zaprto Facebook skupino - Računovodski praktikum

Drage naročnice in naročniki.
Samo za aktivne naročnike
15. 2. 2021

Predlog predpisa - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost

V medresorko usklajevanje je bil poslan predlog predpisa pod številko 2020-1611-0011 .
15. 2. 2021

Pojasnilo v zvezi s tretjim odstavkom 44. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) podaja pojasnila v zvezi s tretjim odstavkom 44. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic covid-19 (v nadaljevanju: ZDUOP).