Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele

10. 5. 2022

Predmet podpore javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirani kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.

V petek, 6. 5. 2022 je bil v Uradnem listu številka 60/2022 objavljen javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2021. Vsebina javnega razpisa je dostopna na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Več o storitvi pa si lahko preberete na naši spletni strani.

NAZIV

Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2022

VIR:GOV.SI

Nazaj