Nova Uredba o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo

17. 1. 2023

Višino trošarine na plinsko olje za pogon in plinsko olje za ogrevanje je vlada prilagodila tako, da se končni maloprodajni ceni obeh goriv za potrošnike ne bosta spremenili. Trošarina na plinsko olje za pogon se z 0,3300 evra na liter spreminja na 0,33207 evra na liter, za plinsko olje za ogrevanje pa z 0,07875 evra na liter na 0,09144 evra na liter.

Vlada razmere na trgu naftnih derivatov budno spremlja in višino trošarin prilagaja tako, da ohranja dostopnost maloprodajnih cen, hkrati pa si v luči javno finančne vzdržnosti prizadeva za postopno normalizacijo prilivov v državni proračun. Pri slednjem je namreč pomembno, da se na srednji rok in postopno, brez da bi to čutili potrošniki, ponovno uvede okoljske dajatve na fosilna goriva, ki predstavljajo namenski vir za zelene investicije. 

Nazaj

s