S 1. 9. 2020 zadnji dvig plač za zaposlene, ki so po sporazumu upravičenci do povišanja treh plačnih razredov

03. 9. 2020

S 1. 9. 2020 se izvede še zadnji dvig plač, ki je bil decembra 2018 dogovorjen s Stavkovnim sporazumom med Vlado RS in SVIZ. Zaposleni, ki so upravičeni do treh plačnih razredov povišanja, bodo tako tretji, zadnji plačni razred povišanja, pridobili s 1. 9. 2020 (torej oktobra ob izplačilu septembrske plače).

To so vsi zaposleni na delovnih mestih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi v VIII. in IX. tarifnem razredu ter zaposleni na delovnih mestih v nazivih svetovalec in svetnik v vzgoji, izobraževanju in kulturi (oziroma drugih primerljivih nazivih v kulturi). Zadnje zvišanje plač se izvede na podlagi že konec leta 2018 podpisanih aneksov k pogodbi o zaposlitvi, zato delavcem ni potrebno podpisati novih aneksov.

Nazaj