Pojasnila FURS

15. 4. 2021

Vpliv pomoči PKP na izračun odbitnega deleža

Pojasnilo FURS številka 429-356/2021 z dne 26. 2. 2021 in 14. 4. 2021
09. 4. 2021

Usmeritve za izračun izplačila in vračila nekritih fiksnih stroškov

Na spletni strani Furs-a je objavljena sprememba dokumenta:Dokument izracun izplacila ali vracila.pdfVIR:FURS
07. 4. 2021

Novosti pri poročanju informacij za leto 2020

FATCANovosti pri poročanju informacij za leto 2020 Podrobnejši opis APRIL 2021 KazaloPOROČANJE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE DAVKOPLAČEVALCA ZDA (IŠD ZDA) 3POROČANJE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE DAVKOPLAČEVALCA ZDA (IŠD ZDA) V Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem postopku[1] je v Prilogi 18 Navodila za dostavo informacij v skladu s Sporazumom med ...
01. 4. 2021

Priročnik-Davki za začetnike-fizične osebe, ki opravljajo dejavnost

Furs je na svoji spletni strani objavil priročnik, katerega temeljni poudarek je na osebah z dejavnostjo, ki nimajo zaposlenih delavcev, za zaposlovalce pa je na voljo le nekaj osnovnih informacij. Davki za začetnike - priročnikVIR:FURS
31. 3. 2021

Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven slovenije v sloveniji

FURS je 31.3.2021 objavil 4. izdajo spremembe dokumenta Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven slovenije v SlovenijiVIR:FURS
31. 3. 2021

E-trgovanje - pojasnila FURS

1.7. 2021 začnejo veljati spremembe pri e-trgovanju.S 1. julijem 2021 se v slovenski pravni red prenašajo določbe Direktive Sveta (EU) 2017/2455 z dne 5. decembra 2017 o spremembi Direktive 2006/112/ES in Direktive 2009/132/ES v zvezi z nekaterimi obveznostmi glede davka na dodano vrednost ...
29. 3. 2021

Določitev kraja opravljanja storitev izobraževanja

Določitev kraja opravljanja storitev izobraževanja
09. 3. 2021

Uporaba postopka notranjega tranzita (T2) za izvozno blago, ki je namenjeno v Združeno kraljestvo

Na spletni strani Finančne uprave je objavljen odgovor na vprašanje glede dajanje izvoznega blaga za Združeno kraljestvo v postopek notranjega tranzita (T2).
26. 2. 2021

Vpliv pomoči PKP na izračun odbitnega deleža Pojasnilo FURS številka 429-356/2021 z dne 26.2.2021

V zvezi z vprašanji, če so ukrepi oz. plačila, ki jih davčni zavezanec prejme iz naslova protikorona ukrepov za blažitev posledic koronavirusa (PKP-1[1], PKP-2[2], PKP-3[3], PKP-4[4], PKP-5[5], PKP-6[6] in PKP-7[7]) zaradi izpada prihodkov, oprostitve plačila davkov in prispevkov ali povračilu dodatnih stroškov, ki ...
11. 1. 2021

FURS - Pojasnila glede kriznega dodatka

V pomoč državljanom in drugim deležnikom objavljamo pojasnila v zvezi z vprašanji glede kriznega dodatka.