Pojasnila FURS

20. 9. 2023

Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji - 6.izdaja

Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji
20. 9. 2023

Izpolnjevanje REK obrazcev za izplačila na podlagi novele Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč – ZOPNN-F ter Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 – ZIUOPZP

19. 9. 2023 12:41 | REK obrazciREK-OI. Po določbah ZOPNN-F bodo delodajalci lahko koristili naslednja ukrepa pomoči:Začasni ukrep povračila izplačanih nadomestil plač delavcem zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče. Več o tem na spletni strani ZRSZZačasni ukrep delnega povračila nadomestila plače ...
05. 9. 2023

Novosti zakonov o odpravi posledic poplav ter zemeljskih plazov na davčnem področju

Državni zbor je 9. avgusta 2023 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F). 31. avgusta 2023 pa je bil sprejet še Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP). V obeh zakonih so navedeni tudi ukrepi v ...
31. 8. 2023

Predlaganje REK obrazcev na podlagi novele Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč – ZOPNN-F

29. 8. 2023 10:46 | REK obrazciREK-OPo določbah ZOPNN-F bodo delodajalci lahko koristili naslednja ukrepa pomoči:Začasni ukrep povračila izplačanih nadomestil plač delavcem zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče. Več o tem na spletni strani ZRSZZačasni ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem ...
26. 7. 2023

Mednarodno obdavčenje - Samostojne osebne storitve

  1. izdaja, JULIJ 2023 Kazalo   1.          SAMOSTOJNE OSEBNE STORITVE. 3 1.1.         Obdavčitev dohodkov nerezidentov doseženih z opravljanjem dejavnosti v Sloveniji na podlagi določb nacionalne zakonodaje. 3 1.2.         Obdavčitev samostojnih ...
21. 7. 2023

Pojasnilo FURS: Davčna obravnava dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v tujino

 11. izdaja, julij 2023   KAZALO   1.0 UREDITEV PO DELOVNO PRAVNI ZAKONODAJI 3 1.1 Vloga FURS pri pridobitvi potrdila A1. 5 2.0 DOLOČITEV VIRA DOHODKA IN PLAČNIKA DAVKA. 5 3.0 DAVČNA OSNOVA. 7 3. 1 Davčna osnova od dohodkov javnih ...
30. 6. 2023

Objavljen je predlog Zakona o minimalnem davku

CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA2.1 CiljiCilj zakona je določiti sistem proti eroziji davčne osnove z zagotavljanjem, da mednarodne skupine podjetij in velike domače skupine plačajo minimalni davek na dohodek, ki nastane v vsaki jurisdikciji, kjer delujejo. Cilj je pravično, pregledno in stabilno podjetniško obdavčenje. Posredno ...
30. 6. 2023

Opredelitev dohodkov, doseženih v tujini oziroma z virom v tujini, za potrebe obdavčenja v Sloveniji

6. izdaja, JUNIJ 2023   KAZALO   1.0 Uvod. 3 2.0 Vidik dohodnine. 3 3.0 Prispevki za socialno varnost 7 4.0 Vidik davka na dodano vrednost 8  1.0 Uvod   Finančna uprava Republike Slovenije je prejela več vprašanj zavezancev, povezanih z ...
13. 6. 2023

Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature EU (pakiranje za prodajo na drobno)

12. 6. 2023 13:08 | Nomenklatura, uvrščanje in TARICEvropska komisija je objavila spremembo Pojasnjevalnih opomb kombinirane nomenklature EU k tarifni oznaki 3808.Pojasnjevalne opombe KN k tarifni oznaki 3808 se spremenijo tako, da se vstavi novo besedilo pojasnjevalnih opomb za uvrščanje proizvodov, pripravljenih v pakiranjih za prodajo na drobno ...
06. 6. 2023

Interpretacija pravil Xb. poglavja ZDDPO-2 - tuje nadzorovane družbe

Dokument št. 0920-6175/2023-3, z dne 01.06.2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9
s