Pojasnila FURS

21. 9. 2022

Seznam skupin, podskupin in posamičnih dokumentov, ki jih elektronsko vroča davčni organ

Trenutno davčni organ, prek portala eDavki, eVroča dokumente, ki imajo označbo DA. Ostali dokumenti so še v fazi prilagajanja na sistem eVročanja, zato se še vedno vročajo v papirni obliki. Seznam skupin, podskupin in posamičnih dokumentov, ki jih elektronsko vroča davčni organ     Trenutno davčni organ, prek portala eDavki ...
31. 8. 2022

Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov (ZNUDDVE)

Obveščamo vas, da je Državni zbor RS dne 23. 8. 2022 na 14. izredni seji sprejel Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov (ZNUDDVE), katerega objava v Uradnem listu RS se pričakuje najkasneje 31. 8. 2022 in uveljavitev zakona s 1. 9 ...
08. 8. 2022

Vračilo preveč plačanega davka na fiduciarni denarni račun upravitelja

5. 8. 2022 13:10 | Plačevanje davkov in drugih dajatevČe se zoper zavezanca vodi postopek osebnega stečaja, se vračilo preveč plačanega davka izvede na fiduciarni denarni račun stečajnega upravitelja.Stečajni upravitelj mora za izvršitev vračila podatke o fiduciarnem denarnem računu upravitelja za zavezanca sporočiti pristojnemu finančnemu uradu v roku ...
07. 7. 2022

Obveznost za plačilo razlike trošarine ob zvišanju drobno prodajne cene cigaret, dne 14. 7. 2022

V skladu z devetim odstavkom 8. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16 s spremembami) nastane obveznost za obračun trošarine tudi takrat, ko se za drobno rezani tobak in cigarete zviša drobnoprodajna cena (DPC).
01. 7. 2022

Oddajanje nepremičnin v turistični najem in DDV

Pojasnilo FURS, št. 4212-3657/2017-6 z dne 9. 3. 2018, popravek 1. 7. 2022[1] [1] Kot posledica spremembe obrazca DDV-P2.
01. 7. 2022

Prenovljena navodila za izpolnjevanje obračuna DDV

1. 7. 2022 09:14 | Davek na dodano vrednost (DDV)Objavljena so prenovljena navodila za izpolnjevanje obračuna DDV.Obveščamo vas, da so na povezavi eDavki - Oddaja obračuna davka na dodano vrednost objavljena prenovljena navodila za izpolnjevanje obračuna DDV.
31. 5. 2022

Stopnja DDV pri dobavi blaga prek spleta Pojasnilo FURS št. 0920-9320/2022-1 z dne 30. 05. 2022

V zadnjem času je Finančna uprava RS prejela več vprašanj glede davčne obravnave DDV v primeru dobave blaga z dostavo pri prodaji blaga na daljavo v druge države članice in prodaji blaga prek spleta, ki se dobavi končnim potrošnikom v državi članici dobavitelja. Davčne zavezance zanima, kako obravnavati dobavo blaga ...
16. 5. 2022

Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev (REK-O obrazec)

V Uradnem listu RS, št. 60/2022 je objavljen Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev. Priloga navedenega pravilnika je tudi obrazec obračuna davčnega odtegljaja (REK-O obrazec), ki se uporablja za dohodke izplačane od 1. september 2022 dalje.Navodila za izpolnjevanje obračuna davčnih odtegljajev (REK-O obrazec)
1 2 3 4 5 6 7
s