Pojasnila FURS

19. 5. 2023

Olajšave za investiranje

        OLAJŠAVA ZA INVESTIRANJE    Podrobnejši opis   4. izdaja, maj 2023   KAZALO   1.0 SPLOŠNO.. 3 2.0 OPREDELITEV SREDSTEV, KI SO PREDMET OLAJŠAVE. 3 2.1 OPREMA – POHIŠTVO IN PISARNIŠKA OPREMA. 4 2.2 OPREMA – MOTORNA VOZILA.  ...
21. 4. 2023

Obravnava refundacij plač z vidika pridobitnih in nepridobitnih prihodkov

Odgovor na vaše vprašanje - obravnava refundacij plač z vidika pridobitnih in nepridobitnih prihodkovPojasnilo FURS št. 0920-6269/2023-2 z dne 20.4.2023Prejeli smo vaš dopis, v katerem nas kot notranja revizorka javnih zavodov zaprošate za pojasnilo glede razvrščanja prihodkov od refundacij za boleznine od ZZZS v davčnih obračunih ...
14. 4. 2023

Pridobitev prevoznega sredstva iz druge države članice EU

Pojasnilo FURS št. 0920-7191/2018-8 z dne 29. 4. 2019, dopolnitev št. 0920-7191/2018-19 z dne 20. 12. 2019   Sporočamo vam, da je z namenom preverjanja oddanega obrazca DDV-PPS oz. plačila DDV na zaprtem portalu eDavkih na Vpogledi/Obrazci DDV dodan nov vpogled DDV-PPS – Razkritje/Razkritje podatkov o ...
22. 3. 2023

Solidarnostni prispevek po ZNPOVCE

OpisObveznost obračunavanja in plačevanja solidarnostnega prispevka je določena z Zakonom o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (Uradni list RS, št. 158/22).Zavezanec za plačilo solidarnostnega prispevka je zavezanec za davek od dohodkov pravnih oseb po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb, in v Republiki ...
09. 3. 2023

Olajšava za digitalni in zeleni prehod - Pojasnilo FURS

  izdaja, marec 2023   KAZALO   1.0 SPLOŠNO.. 3 2.0 OPREDELITEV VLAGANJ, KI SO PREDMET OLAJŠAVE. 3 3.0 VLAGANJA V RAČUNALNIŠTVO V OBLAKU. 4 4.0 VLAGANJA V VELEPODATKE IN UMETNO INTELIGENCO.. 5 5.0 VLAGANJA V OKOLJSKO PRIJAZNE TEHNOLOGIJE IN RAZOGLJIČENJE ENERGIJSKEGA SEKTORJA. 6 6 ...
17. 2. 2023

Informacija o novostih, ki jih prinaša novela Zakona o finančni upravi (ZFU-B)

Državni zbor Republike Slovenije je 24. januarja 2023 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančni upravi (novela ZFU-B), ki je bil 3. februarja 2023 objavljen v Uradnem listu RS št. 14/2023. Zakon začne veljati 18. februarja 2023.V nadaljevanju predstavljamo bistvene novosti, ki jih prinaša novela.Črtanje ...
13. 2. 2023

Obdavčitev storitev osebne asistence z DDV

Pojasnilo FURS št. 0920-5312/2020 z dne 15. 4. 2020, 28. 3. 2022, 21. 10. 2022, 13. 12. 2022, 1. 2023, 7. 2. 2023
06. 2. 2023

Obveznost obračuna DDV ob prenehanju opravljanja obdavčljive ekonomske dejavnosti in obdobje popravka pri osnovnih sredstvih

Pojasnilo FURS št. 4230-358/2022-1 z dne 25. 11. 2022 in 3. 2. 2023     Zaradi več vprašanj davčnih zavezancev, ki se nanašajo na uporabo oprostitev DDV po 7. ali 8. točki 44. člena ZDDV-1 za zadržanje nepremičnine, za katero je bila dana pravica do odbitka DDV, ob prenehanju ...
06. 2. 2023

Obvestilo o spremembi obračunskega obdobja DDV-O

6. 2. 2023 08:41 | e-Davki: obvestila o delovanju informacijskih sistemov FURS (ODIS-FU)#eDavki #G2GObveščamo vas, da bomo na podlagi 89. člena ZDDV-1 centralno spremenili davčna obdobja vsem davčnim zavezancem, ki se jim na podlagi obdavčljivega prometa v letu 2022 spremeni davčno obdobje. Centralna sprememba davčnega obdobja bo potekala ...
12. 1. 2023

Obvestilo za davčne zavezance, fizične osebe, ki so delnice ali deleže družbe odsvojili v okviru pridobivanja lastnih delnic ali deležev družbe v letih 2020 in 2021, izplačano vrednost za odsvojene delnice ali deleže pa prejeli v letu 2022

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA) vsebuje prehodno določbo (17. člen ZDoh-2AA), ki zadeva davčne zavezance, fizične osebe, ki so delnice ali deleže družbe odsvojeni v okviru pridobivanja lastnih delnic ali deležev družbe v letih 2020 in 2021, ko se je tak dohodek po ZDoh-2 obdavčeval kot ...
1 2 3 4 5 6 7 8
s