Pojasnila FURS

03. 1. 2024

Prispevki za socialno varnost - Predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost

2. izdaja, januar 2024  KAZALO   1.0 SPLOŠNO.. 3 2.0 PREDIZPOLNJEN OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST. 3 2.1 Zavezanci, za katere davčni organ sestavi POPSV.. 3 2.2 Rok, do katerega davčni organ sestavi POPSV.. 4 2.2.1 Vključitev podatka o ...
20. 12. 2023

Prejeli smo več vprašanj, kdo lahko nastopa kot izvoznik v izvozni deklaraciji, zato vam v nadaljevanju podajamo več informacij.

Izvoznik je opredeljen v 1(19) členu Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije in pomeni:a) fizično osebo, ki prenaša blago, ki se ...
23. 10. 2023

Posebnostih pri dodeljevanju količin tarifnih kvot v novembru in decembru 2023 ter januarju 2024

Generalni direktorat Evropske komisije za obdavčenje in carinsko unijo (DG TAXUD) nas je obvestil o posebnostih pri dodeljevanju količin tarifnih kvot v novembru in decembru 2023 ter januarju 2024. V navedenem obdobju dodeljevanje količin tarifnih kvot na podlagi zahtevkov za črpanje količin tarifnih kvot ne bo potekalo na praznične dni ...
20. 9. 2023

Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji - 6.izdaja

Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji
20. 9. 2023

Izpolnjevanje REK obrazcev za izplačila na podlagi novele Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč – ZOPNN-F ter Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 – ZIUOPZP

19. 9. 2023 12:41 | REK obrazciREK-OI. Po določbah ZOPNN-F bodo delodajalci lahko koristili naslednja ukrepa pomoči:Začasni ukrep povračila izplačanih nadomestil plač delavcem zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče. Več o tem na spletni strani ZRSZZačasni ukrep delnega povračila nadomestila plače ...
05. 9. 2023

Novosti zakonov o odpravi posledic poplav ter zemeljskih plazov na davčnem področju

Državni zbor je 9. avgusta 2023 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F). 31. avgusta 2023 pa je bil sprejet še Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP). V obeh zakonih so navedeni tudi ukrepi v ...
31. 8. 2023

Predlaganje REK obrazcev na podlagi novele Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč – ZOPNN-F

29. 8. 2023 10:46 | REK obrazciREK-OPo določbah ZOPNN-F bodo delodajalci lahko koristili naslednja ukrepa pomoči:Začasni ukrep povračila izplačanih nadomestil plač delavcem zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče. Več o tem na spletni strani ZRSZZačasni ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem ...
26. 7. 2023

Mednarodno obdavčenje - Samostojne osebne storitve

  1. izdaja, JULIJ 2023 Kazalo   1.          SAMOSTOJNE OSEBNE STORITVE. 3 1.1.         Obdavčitev dohodkov nerezidentov doseženih z opravljanjem dejavnosti v Sloveniji na podlagi določb nacionalne zakonodaje. 3 1.2.         Obdavčitev samostojnih ...
21. 7. 2023

Pojasnilo FURS: Davčna obravnava dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v tujino

 11. izdaja, julij 2023   KAZALO   1.0 UREDITEV PO DELOVNO PRAVNI ZAKONODAJI 3 1.1 Vloga FURS pri pridobitvi potrdila A1. 5 2.0 DOLOČITEV VIRA DOHODKA IN PLAČNIKA DAVKA. 5 3.0 DAVČNA OSNOVA. 7 3. 1 Davčna osnova od dohodkov javnih ...
30. 6. 2023

Objavljen je predlog Zakona o minimalnem davku

CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA2.1 CiljiCilj zakona je določiti sistem proti eroziji davčne osnove z zagotavljanjem, da mednarodne skupine podjetij in velike domače skupine plačajo minimalni davek na dohodek, ki nastane v vsaki jurisdikciji, kjer delujejo. Cilj je pravično, pregledno in stabilno podjetniško obdavčenje. Posredno ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9
s