Pojasnila FURS

12. 1. 2023

Obvestilo za davčne zavezance, fizične osebe, ki so delnice ali deleže družbe odsvojili v okviru pridobivanja lastnih delnic ali deležev družbe v letih 2020 in 2021, izplačano vrednost za odsvojene delnice ali deleže pa prejeli v letu 2022

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA) vsebuje prehodno določbo (17. člen ZDoh-2AA), ki zadeva davčne zavezance, fizične osebe, ki so delnice ali deleže družbe odsvojeni v okviru pridobivanja lastnih delnic ali deležev družbe v letih 2020 in 2021, ko se je tak dohodek po ZDoh-2 obdavčeval kot ...
12. 1. 2023

Navodilo za izpolnjevanje REK obrazcev - januar 2023

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA OBRAČUN DAVČNEGA ODTEGLJAJA    1.0 SPLOŠNA NAVODILA    Podatke na način, določen s tem navodilom, predložijo davčnemu organu prek sistema eDavki vsi zavezanci za davek, ki so plačniki davka in izplačujejo dohodke, od katerih se obračuna davčni odtegljaj in/ali prispevki za socialno varnost (v ...
11. 10. 2022

Bonitete - pojasnila FURS

Dohodnina - Dohodek iz zaposlitve22. 9. 2022 smo posodobili pojasnilo v točki 3.5. Do priprave novega pojasnila se septembrska dopolnitev NE UPORABLJA.BonitetePOMEMBNO! Finančna uprava Republike Slovenije je v septembru 2022 posodobila zgornje pojasnilo v točki 3.5 Zavarovalne premije. Dopolnitev pojasnila, ki se nanaša na vprašanje bonitet ...
21. 9. 2022

Seznam skupin, podskupin in posamičnih dokumentov, ki jih elektronsko vroča davčni organ

Trenutno davčni organ, prek portala eDavki, eVroča dokumente, ki imajo označbo DA. Ostali dokumenti so še v fazi prilagajanja na sistem eVročanja, zato se še vedno vročajo v papirni obliki. Seznam skupin, podskupin in posamičnih dokumentov, ki jih elektronsko vroča davčni organ     Trenutno davčni organ, prek portala eDavki ...
31. 8. 2022

Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov (ZNUDDVE)

Obveščamo vas, da je Državni zbor RS dne 23. 8. 2022 na 14. izredni seji sprejel Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov (ZNUDDVE), katerega objava v Uradnem listu RS se pričakuje najkasneje 31. 8. 2022 in uveljavitev zakona s 1. 9 ...
08. 8. 2022

Vračilo preveč plačanega davka na fiduciarni denarni račun upravitelja

5. 8. 2022 13:10 | Plačevanje davkov in drugih dajatevČe se zoper zavezanca vodi postopek osebnega stečaja, se vračilo preveč plačanega davka izvede na fiduciarni denarni račun stečajnega upravitelja.Stečajni upravitelj mora za izvršitev vračila podatke o fiduciarnem denarnem računu upravitelja za zavezanca sporočiti pristojnemu finančnemu uradu v roku ...
07. 7. 2022

Obveznost za plačilo razlike trošarine ob zvišanju drobno prodajne cene cigaret, dne 14. 7. 2022

V skladu z devetim odstavkom 8. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16 s spremembami) nastane obveznost za obračun trošarine tudi takrat, ko se za drobno rezani tobak in cigarete zviša drobnoprodajna cena (DPC).
01. 7. 2022

Oddajanje nepremičnin v turistični najem in DDV

Pojasnilo FURS, št. 4212-3657/2017-6 z dne 9. 3. 2018, popravek 1. 7. 2022[1] [1] Kot posledica spremembe obrazca DDV-P2.
1 2 3 4 5 6 7
s