Pojasnila FURS

25. 1. 2022

PKP10: Novice ter pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi na davčnem področju

I.            unovčevanje turističnih bonov   1. Do kdaj lahko upravičenec unovči bon? do 30. junija 2022, zadnja možna nočitev 29. – 30. 06. 2022 (turistični bon - TB) Z Zakonom o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-10 (ZDUPŠOP), objavljenim v Uradnem listu RS, št ...
18. 1. 2022

Davek na promet nepremičnin

Obvestilo zavezancem ob odsvojitvi oziroma pridobitvi nepremičnine
05. 11. 2021

Pravilnik o izpolnjevanju carinske deklaracije, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti

V Uradnem listu RS, št. 102/2021, z dne 29.6.2021 je bil objavljen Pravilnik o izpolnjevanju carinske deklaracije, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti (v nadaljnjem besedilu: pravilnik CD). Pravilnik CD velja od 1.7.2021 ...
04. 11. 2021

Preverjanje nepreferencialnega porekla blaga pri uvozu v EU

Pravila v zvezi z nepreferencialnim poreklom so zapisana v Uredbi (EU) št. 952/2013 (Carinski zakonik Unije; v nadaljevanju: CZU), Delegirani uredbi Komisije (EU) 2015/2446 (delegirana uredba; v nadaljevanju: DU) in Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2015/2447 (izvedbena uredba; v nadaljevanju: IU).
03. 11. 2021

Nakupovanja po spletu

S spremembo davčne zakonodaje je od 1. 7. 2021 potrebno za vse blago, uvoženo iz tretjih držav, plačati DDV, ne glede na vrednost blaga. V zvezi z izvajanjem novega načina poslovanja povezanega z e-trgovanjem, podajamo dodatna pojasnila.
03. 11. 2021

Obveznost za plačilo razlike trošarine ob zvišanju DPC cigaret

Z novelo Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 92/21; ZTro-1A) spremenjenega devetega odstavka 8. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16; v nadaljevanju ZTro-1) nastane obveznost za obračun trošarine tudi takrat, ko se za drobno rezani tobak in cigarete zviša drobnoprodajna cena (DPC).
22. 10. 2021

Obdavčitev vstopnic za koncert preko spleta

Pojasnilo FURS št. 0920-6748/2021-3 z dne 26. 3. 2021
18. 10. 2021

Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida

1.0 UVODNa podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 48/18 in 168/20; v nadaljnjem besedilu: uredba), ki je začela veljati 1. avgusta 2018 in nadomestila Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni ...
06. 10. 2021

Seznam zakonodaje na področju porekla blaga – FURS

Seznam zakonodaje na področju porekla blaga je koristen pripomoček pri izvajanju pravil o poreklu v praksi.Seznam vsebuje tako preferencialno poreklo (preferencialne trgovinske sporazume, avtonomne preferencialne režime, notranji trg EU in carinske unije) kot tudi nepreferencialno poreklo, narejene so hiperpovezave na zakonodajo. Tokratni seznam zakonodaje je posodobljena različica dokumenta, ki ...
21. 9. 2021

Regres za letni dopust

V Uradnem listu RS, št. 28/2019, z dne 3. 5. 2019, sta bili objavljeni noveli Zakona o dohodnini – ZDoh-2U in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2F, ki davčno razbremenjujeta regres za letni dopust (v nadaljevanju: regres), tako da se v davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja in ...