Pojasnila FURS

06. 10. 2021

Seznam zakonodaje na področju porekla blaga – FURS

Seznam zakonodaje na področju porekla blaga je koristen pripomoček pri izvajanju pravil o poreklu v praksi.Seznam vsebuje tako preferencialno poreklo (preferencialne trgovinske sporazume, avtonomne preferencialne režime, notranji trg EU in carinske unije) kot tudi nepreferencialno poreklo, narejene so hiperpovezave na zakonodajo. Tokratni seznam zakonodaje je posodobljena različica dokumenta, ki ...
21. 9. 2021

Regres za letni dopust

V Uradnem listu RS, št. 28/2019, z dne 3. 5. 2019, sta bili objavljeni noveli Zakona o dohodnini – ZDoh-2U in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2F, ki davčno razbremenjujeta regres za letni dopust (v nadaljevanju: regres), tako da se v davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja in ...
16. 9. 2021

Sodba Vrhovnega sodišča RS X Ips 19/2019 glede obravnave poslov »prodaje in povratnega najema«

Pojasnilo FURS št. 092-5571/2020-4 z dne 8. 9. 2020 in z dne 25. 2. 2021, št. 0920-20435/2020 z dne 11. 2. 2021 in z dne 21. 6. 2021 ter št. 4230-156526/2014-3 z dne 21. 7. 2021 Obveščamo vas, da je Vrhovno sodišče RS (v nadaljevanju VS RS ...
16. 9. 2021

DDV obravnava prekinitve (odpovedi) pogodb finančnega lizinga – popravek pojasnila Pojasnilo FURS št. 4230-156526/2014-3 z dne 21. 7. 2021

V zvezi s pojasnilom Finančne uprave Republike Slovenije št. 4230-156526/2014-2, s katerim je bilo glede DDV obravnave prekinitve (odpovedi) pogodb finančnega lizinga med drugim pojasnjeno tudi, da če se pogodba o finančnem lizingu prekine in je predmet lizinga vrnjen, vrednost do prekinitve pogodbe nezapadlih obrokov ni predmet DDV, na ...
13. 9. 2021

Uveljavljanje odbitka oziroma vračila tujega davka slovenskih rezidentov pravnih oseb in fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost

V nadaljevanju je pojasnjena obdavčitev dohodkov slovenskih rezidentov (poslovnih subjektov, t.j. pravnih oseb in fizičnih oseb z dejavnostjo), ki dosegajo dohodke v ali preko poslovne enote v tujini (t. j. izven Slovenije) ter uveljavljanje odbitka oziroma vračila tujega davka v Sloveniji.
10. 9. 2021

Pogosta vprašanje in odgovori PKP9

I. Pomoč za financiranje regresa za letni dopust za leto 20211. Kdo je upravičen do pomoči za financiranje regresa za letni dopust za leto 2021 in kakšne pogoje mora izpolnjevati?Na podlagi prvega odstavka 27. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije ...
10. 9. 2021

Dohodnina - dohodek iz zaposlitve Bonitete

1.0 OPREDELITEV BONITETPo Zakonu o dohodnini – ZDoh-2 so obdavčeni vsi dohodki, razen tistih, ki so v zakonu izrecno navedeni kot neobdavčeni oziroma oproščeni plačila dohodnine. Za dohodek obdavčen z dohodnino velja tudi boniteta, ki je v 39. členu ZDoh-2 določena kot vsaka ugodnost v obliki proizvoda, storitve ali ...
01. 9. 2021

Prodaja in povratni najem - Sodba Vrhovnega sodišča RS X Ips 19/2019

Pojasnilo FURS št. 092-5571/2020-4 z dne 8. 9. 2020 in z dne 25. 2. 2021, št. 0920-20435/2020 z dne 21. 6. 2021 ter št. 4230-156526/2014-3 z dne 21. 7. 2021
27. 8. 2021

Sprememba uporabe pravil o zastaranju denarnih nedavčnih obveznosti

Obveščamo vas, da se zaradi izoblikovane sodne prakse spreminja uporaba pravil o zastaranju pravice do izterjave denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih davčni organ po zakonskem pooblastilu izterjuje na predlog drugih organov (predlagateljev izvršbe) in pri katerih zastaranje ni posebej urejeno v specialnih predpisih. Zato se je doslej v teh postopkih ...
03. 8. 2021

Dohodki iz zaposlitve

Davčna obravnava dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v tujino. 5. izdaja, avgust 2021