Računovodske informacije za nadzorni svet

07. 2. 2019

Obdavčitev odpravnin nad Uredbo

Trgovinska organizacija je obračunala in izplača odpravne iz poslovnih razlogov nad uredbo po 108. členu ZDR-1. V trgovinski dejavnosti RS je odpravnina nad 10 in pod 20 - kratnikom. Zaposlenemu pripada izplačilo odpravnine v višini 28.000 evrov. Kako je obdavčena odpravnina z akontacijo dohodnine in prispevki za social o zavarovanje ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

30. 9. 2016

Računovodske informacije za nadzorni svet

Poglavitna funkcija nadzornega sveta je nadzorovanje poslovanja podjetja. Nanj se ne sme prenesti pristojnost vodenja poslov. Kljub temu lahko statut in nadzorni svet določita, da se lahko določene vrste poslov, kot so na primer nakupi opredmetenih osnovnih sredstev visokih vrednosti ali njihova zastava, prodaja nepremičnin ali najem posojil velikih vrednosti ...
s