Računovodske informacije za upravo

25. 1. 2016

Računovodske informacije za upravo

Uprava podjetja skuša doseči cilje, kot je dolgoročna stabilna rast podjetja, maksimiranje cene delnic, povečevanje ugleda podjetja ter določene osebne bonitete, kot so na primer visoke plače, itd. Uprava je odgovorna za sestavo letnega poročila skupaj z letnimi računovodskimi izkazi in sodeluje pri njihovi pripravi in predstavljanju. V nadaljevanju navajamo ...
Samo za aktivne naročnike
s