Računovodske informacije za zaposlene v podjetju

19. 4. 2018

Subvencija za zaposlovanje brezposlenih

Družba je izkoristila državno subvencijo za dobo enega leta. Obračun letne bruto plače 10.113,48 evra (842,79 evra x 12 = minimalna bruto plača). Subvencija je 7.000 evrov in prispevki na bruto plačo so 1.628,27 evra. Subvencija je bila odobrena v mesecu juliju.
Samo za aktivne naročnike
30. 9. 2016

Računovodske informacije za zaposlene v podjetju

Cilji delavcev so varnost zaposlitve po eni strani, po drugi strani pa je to doseganje dobrih delovnih pogojev, plač in drugih materialnih koristi, ki izhajajo iz dela. Uprava mora zaposlene že med letom seznanjati z informacijami, ki prikazujejo: gospodarski položaj družbe, razvojne cilje družbe, stanje proizvodnje in prodaje, splošni gospodarski ...
Samo za aktivne naročnike
s