Nepremičnina, evidentirana med naložbenimi nepremičninami

Predogled vsebine

Nepremičnine, uvrščene med naložbene nepremičnine so nepremičnine, posedovane, da bi prinašale prihodke od najemnin in/ali povečevale vrednost dolgoročne naložbe.

Naložbene nepremičnine so:

  • zemljišča, posedovana za povečanje vrednosti dolgoročnih naložb in ne za prodajo v bližnji prihodnosti v rednem poslovanju,
  • zemljišča, za katere podjetje ni določilo prihodnje uporabe,
  • zgradbe v lasti ali ...

Nazaj

s