25 milijonov evrov za pomoč evropskim malim in srednje velikim podjetjem na področju intelektualne lastnine

23. 1. 2023

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (angleško European Union Intellectual Property Office - EUIPO) je objavil razpis sklada za pomoč malim in srednje velikim podjetjem (MSP) za leto 2023.

Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti na področju intelektualne lastnine, za katero lahko zaprosijo MSP s sedežem v Evropski uniji (EU). Potekalo bo v obliki vrednotnic:

  • vrednotnica 1: storitev predhodnega pregleda intelektualne lastnine (storitev IP Scan),
  • vrednotnica 2: varstvo znamk in modelov v EU in zunaj EU.

Urad za intelektualno lastnino pri izvajanju storitve IP Scan tudi v letu 2023 ne sodeluje, saj za inovativna MSP s sedežem v Sloveniji izvaja podobno storitev (Prva informacija o intelektualni lastnini - Prva i) brezplačno.

Skupni proračun, ki je v letu 2023 na voljo za sofinanciranje dejavnosti na področju intelektualne lastnine, je 25 milijonov evrov.

Vsako MSP lahko zaprosi za eno vrednotnico na posamezno vrsto dejavnosti intelektualne lastnine v okviru pravil in omejitev financiranja iz razpisa.

Na področju znamk in modelov je najvišji znesek pomoči do 1.000 EUR na upravičenca, uporabljale pa se bodo naslednje stopnje sofinanciranja:

  • varstvo znamk in modelov v EU (prijave na nacionalni in regionalni ravni ter ravni EU): 75 % povračilo upravičenih pristojbin,
  • varstvo znamk in modelov zunaj EU (mednarodne prijave): 50 % povračilo upravičenih pristojbin.

Na strani sklada za pomoč MSP so na voljo podrobnejše informacije o razpisu.

Akademija EUIPO organizira 31. januarja 2023 spletni seminar, na katerem bo predstavljen postopek prijave in prejema finančne pomoči sklada za leto 2023. Prijavite se lahko na spletni strani EUIPO.

Razpis se izvaja v okviru pobude Ideas Powered for Business SME Fund in je del akcijskega načrta Evropske komisije za intelektualno lastnino. Pobudo sofinancirata Evropska komisija in EUIPO, izvaja pa se v sodelovanju z nacionalnimi in regionalni uradi za intelektualno lastnino iz EU.

VIR:GOV.SI

Nazaj

s