Navodilo o 1. spremembi Navodila o odobrenem kraju predložitve blaga carini, št. 3/2021

19. 5. 2023

17. 5. 2023 09:15 | Poenostavitve

Navodilo začne veljati 24. 5. 2023.

Navodilo je bilo spremenjeno zaradi uvedbe SIAES2.

Navodila o odobrenem kraju predložitve blaga carini, št. 3/2021

Nazaj

s