Pravica do popravila: popravila naj bodo preprostejša in privlačnejša za potrošnike

26. 4. 2024

  • Proizvajalci morajo po izteku zakonskega jamstva proizvode popraviti po razumni ceni in v razumnem času
  • Potrošniki bodo imeli dostop do nadomestnih delov, orodij in informacij o popravilu
  • Spodbude k popravilu v obliki bonov in skladov za popravila
  • Potrošnikom bodo pri iskanju lokalnih popravljavcev in trgovin s prenovljenimi proizvodi v pomoč spletne platforme

V novih pravilih bo pravica do popravila okrepljena, cilj zmanjšanja odpadkov ter prizadevanja za preprostejša in cenovno dostopnejša popravila, ki bodo spodbudila sektor popravil.

Poslanci Evropskega parlamenta so v torek s 584 glasovi za, 3 proti in 14 vzdržanimi glasovi sprejeli direktivo o tako imenovani pravici potrošnikov do popravila. Pravila proizvajalce obvezujejo k popravilu, potrošnike pa spodbujajo, naj s popravili podaljšajo življenjsko dobo proizvodov.

Obveznost popravila

V skladu z novimi pravili bodo morali proizvajalci poskrbeti za pravočasne in stroškovno učinkovite storitve popravila ter potrošnike obvestiti, da imajo pravico do popravila. Za blago, popravljeno v garancijski dobi, bo veljalo enoletno podaljšanje zakonskega jamstva, kar bo potrošnike dodatno spodbudilo, da se namesto za nov nakup odločijo za popravilo.

Proizvajalci pa bodo morali tudi po izteku zakonskega jamstva popraviti gospodinjske pripomočke, kot so pralni stroji, sesalniki in pametni telefoni, ki jih je tehnično mogoče popraviti v skladu z zakonodajo Evropske unije. Seznam kategorij proizvodov bo mogoče razširiti. V času, ko bo njihova naprava v popravilu, si bodo potrošniki lahko izposodili novo napravo. Potrošniki si lahko med popravilom napravo tudi izposodijo ali, če je ni mogoče popraviti, kot alternativo izberejo prenovljeno enoto.

Informacije o popravilu

Potrošniki bodo lahko z evropskim obrazcem z informacijami o popravilu ocenili in primerjali različne storitve popravil. Na obrazcu bodo navedeni opis napake ter cena in čas popravila. Na novi evropski spletni platformi z razdelki po državah bodo potrošniki lažje našli lokalne popravljalnice, prodajalce prenovljenega blaga, kupce izdelkov z napako ter lokalne pobude, kot so kavarniške popravljalnice.

Oživitev trga popravil

Pravila naj bi okrepila trg popravil v Evropski uniji in zmanjšala stroške popravil za potrošnike. Proizvajalci bodo morali nuditi rezervne dele in orodja po razumnih cenah, ne bodo pa smeli uporabljati pogodbenih klavzul ter strojne ali programske opreme, ki bi ovirale popravilo blaga. To pomeni, da ne bodo smeli ovirati uporabe rabljenih delov in tridimenzionalno natisnjenih nadomestnih delov, ki jih nudijo neodvisni popravljavci. Prav tako ne bodo smeli odkloniti popravila proizvoda le iz ekonomskih razlogov ali ker ga je predhodno že popravil nekdo drug.

Spodbujanje cenovno dostopnih popravil

Popravila morajo postati cenovno dostopnejša, zato bodo morale vse države članice uvesti najmanj en ukrep za spodbujanje popravil, kot so denimo boni in skladi za popravilo, izvajanje informacijskih kampanj in tečajev popravljanja ter podpora za lokalne prostore, kjer bodo potekala popravila.

Izjava

Poročevalec René Repasi (S&D, Nemčija) je dejal: „Pravica potrošnikov do popravila izdelkov bo zdaj postala resničnost. To bo lažje in cenejše popravilo namesto nakupa novih, dragih predmetov. To je pomemben dosežek za Parlament in njegovo zavezanost opolnomočenju potrošnikov v boju proti podnebnim spremembam. Nova zakonodaja podaljšuje pravna jamstva za 12 mesecev pri izbiri popravila, omogoča boljši dostop do rezervnih delov ter zagotavlja lažje, cenejše in hitrejše popravilo.“

Nadaljnji koraki

Direktivo mora zdaj uradno odobriti Svet, nato pa bo objavljena v Uradnem listu Evropske unije. Države članice jo bodo morale prenesti v nacionalno zakonodajo v roku 24 mesecev.

Ozadje

Po podatkih Evropske komisije prezgodnja odstranitev potrošniškega blaga povzroči 261 milijonov ton ekvivalenta emisij ogljikovega dioksida, porabi 30 milijonov ton virov in v EU vsako leto ustvari 35 milijonov ton odpadkov. Potrošniki izgubijo tudi približno 12 milijard evrov letno, če blago nadomestijo, namesto da bi ga popravili. Poleg tega naj bi nova pravila prinesla 4,8 milijarde evrov rasti in naložb v Unije.

Direktiva dopolnjuje druga nova pravila Unije o okoljsko primerni zasnovi in krepitvi vloge potrošnikov za zeleni prehod.

Konferenca o prihodnosti Evrope

Zakonodaja se neposredno odziva na zahteve državljanov, kot je bilo izraženo na Konferenci o prihodnosti Evrope. Natančneje, predlogi 5(6), (7), (10) in 11(2) o trajnostni potrošnji ter trajnostni rasti in inovacijah – vzpostavitev platforme za popravilo; uvedba ukrepov za spodbujanje pravice do popravila in dostopa do rezervnih delov; sprejetje ukrepov EU za spodbujanje potrošnikov k daljši uporabi proizvodov; ter obravnavanje načrtovane zastarelosti in zagotavljanje pravice do popravila.

Nazaj

s