Računovodske informacije za zunanje uporabnike

30. 9. 2016

Računovodske informacije za zunanje uporabnike

Za poslovanje podjetja in njegove letne računovodske izkaze se zanimajo tudi druge interesne skupine, predvsem posojilodajalci, kupci, dobavitelji, javnost, država in njeni organi. Posojilodajalci (banke, pravne in tudi fizične osebe) so za podjetja zelo pomembna skupina interesentov, saj zagotavljajo potrebna finančna sredstva za poslovanje. Posojilodajalci skrbijo, da so njihova sredstva ...
Samo za aktivne naročnike
s