Davki

31. 5. 2023

Obdavčitev izvedenih finančnih instrumentov

Z davkom od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov so obdavčeni dobički od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov. Za odsvojitev izvedenega finančnega instrumenta se šteje vsako transakcijo ali dogodek, na podlagi katerih davčni zavezanec doseže izgubo ali dobiček. Izvedeni finančni instrumenti so tudi dolžniški vrednostni papirji, katerih donosa se ne izplačuje ...
Samo za aktivne naročnike
30. 5. 2023

Obdavčitev kriptovalut v Sloveniji

Slovenija ima pomanjkljivo zakonodajo na področju kriptovalut, ki je na prvi pogled videti precej enostavna. Na spletni strani Finančne uprave RS je zapisano, da se od dobička iz kapitala, doseženega s prodajanjem virtualnih valut, ne plača dohodnine pod pogojem, da fizična oseba ne dosega tovrstnih dohodkov v zvezi z opravljanjem ...
Samo za aktivne naročnike
18. 5. 2023

Obdavčitev izstopa lastnika (družbenika) iz družbe

Družbenik lahko izstopi iz družbe, če družbena pogodba to omogoča. Kako zakonodaja ureja izstop in pravne posledice izstopa družbenika iz družbe?Zakon o gospodarskih družbah (naprej ZGD-1) določa, da lahko že družbena pogodba predvidi, ali sme družbenik iz družbe izstopiti ali je lahko iz nje izključen. V družbeni pogodbi se ...
Samo za aktivne naročnike
18. 4. 2023

Davčna obravnava napitnin

Napitnina predstavlja znesek denarja, ki ga zadovoljna stranka nameni fizični osebi za dobro oziroma odlično opravljeno storitev, ki je bila plačana na podlagi izdanega računa. Pomembno je, da je znesek napitnine simboličen glede na znesek plačane cene opravljene storitve.   Napitnina je namenjena določeni fizični osebi ali če je teh ...
Samo za aktivne naročnike
17. 4. 2023

Pogoji za dobavo blaga davčnim zavezancem v Evropsko Unijo po pariteti EXW Slovenija in koriščenje oprostitev obračuna davka na dodano vrednost (DDV)

Avtor: Tanja Kokot
Po definiciji 1.točke 46.člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) so plačila DDV oproščene dobave blaga, ki ga odpošlje ali odpelje prodajalec ali oseba, ki pridobi blago ali druga oseba za njun račun z ozemlja Slovenije v drugo državo članico, če se opravijo drugemu davčnemu zavezancu ali ...
Samo za aktivne naročnike
03. 4. 2023

Vrste davčnih olajšav za opremo

Predstavljeno so vrste investicijskih olajšav v zvezi z neopredmetenimi sredstvi in opredmetenimi osnovnimi sredstvi.   Vrste investicijskih olajšav v opremo   stroji, naprave, orodja, računalniška oprema (strojna, programska), motorna vozila (traktorji), delovni stroji (ne presegajo 40km/h,) kot so: bagerji, viličarji, katerih namen ni prevoz potnikov po cesti, oprema v ...
Samo za aktivne naročnike
22. 2. 2023

Določitev meje davčno priznanih dohodkov fizičnih oseb po uredbi za leto 2023

Uredba je objavljena v Uradnem listu št. /2022) in velja od 1. 1.2023 dalje. Spremenile se določene vrednosti drugih prejemkov iz zaposlitve zaposlenih.Spremembe v letu 2023 so naslednje:Dnevnice Slovenija - ure iste – 27,81 €; 13,88 €; 9,69 €.Terenski dodatek – pogoji isti – vrednost 5,84 €.Ločeno življenje ...
16. 2. 2023

Stopnje DDV

Posodobljen dokument FURS; 4. izdaja FEBRUAR 2023   KAZALO   1 SPLOŠNO.. 6 2. Priloga I – 9,5 %.. 6 2. 1 HRANA (VKLJUČNO S PIJAČO, RAZEN ALKOHOLNIH PIJAČ) ZA LJUDI IN ŽIVALI TER PRIPRAVA JEDI - 1. TOČKA PRILOGE I K ZDDV-1. 6 2.1.1 Stopnja ...
16. 2. 2023

DDV - Spremembe zakonodaje na področju DDV

23. izdaja, FEBRUAR 2023
19. 1. 2023

Obdavčitev dohodkov fizičnih oseb, ki jih prejemajo v tujini

Stališče FURS je, da zavezanci, ki dosegajo dohodke v tujini, morajo le-te prijaviti v Sloveniji, saj so rezidenti Republike Slovenije in imajo v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče. V primeru, da davčni zavezanec sproti ne prijavlja prejete dohodke iz tujine ne prejme informativnega izračuna dohodnine. V primeru, da odločba ni ...
s