DAVKI

16. 2. 2024

Objavljene je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2T)

V Uradnem listu št 12./2024 z dne 9.2.2024 je objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2T).Celotno besedilo zakona je dostopno TUKAJ.
15. 2. 2024

Nabava električnih vozil in DDV

Organizacije, ki nabavijo električno osebno vozilo imajo določene ugodnosti, prav tako imajo dolečene ugodnosti tudi zaposleni.Za organizacijo so naslednje ugodnosti:- odbija lahko davek na dodano vrednost (dalje DDV) od nabave električnega vozila in od vseh stroškov vzdrževanja (servisi, nadomestni deli, elektrika ipd.),- terjatve za odbitni DDV lahko organizacija uveljavi ...
Samo za aktivne naročnike
30. 1. 2024

Omogočen je vpogled v podatke za odmero dohodnine za leto 2023 iz REK obrazcev

Na portalu eDavki je od 15.1.2024 zagotovljen vpogled v podatke za odmero dohodnine za leto 2023 iz REK obrazcev.Podatki so sestavljeni na podlagi individualnih podatkov v REK obrazcih z datumom izplačila od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Vključeni so REK obrazci, ki so bili z ...
29. 1. 2024

Kako prijaviti prihodke iz poslovanja preko spletnih platform?

Na podlagi Direktive Sveta (EU) 2021/514 (DAC7), bo Finančna uprava v letu 2024 prejela podatke o dohodkih, ki so bili ustvarjeni s poslovanjem preko spletnih platform v letu 2023.Z Direktivo DAC7, ki je bila v okviru Evropske unije sprejeta v letu 2021, je bila uvedena obveznost poročanja za ...
22. 1. 2024

Kako prijaviti prihodke iz poslovanja preko spletnih platform?

Na podlagi Direktive Sveta (EU) 2021/514 (v nadaljevanju: DAC7), bo Finančna uprava v letu 2024 prejela podatke o dohodkih, ki so bili ustvarjeni s poslovanjem preko spletnih platform v letu 2023.Z Direktivo DAC7, ki je bila v okviru Evropske unije sprejeta v letu 2021, je bila uvedena obveznost ...
08. 1. 2024

Priznana obrestna mera pri posojilih med povezanimi osebami

V skladu z 19. členom ZDDPO-2 se pri ugotavljanju prihodkov upoštevajo obračunane obresti na dana posojila povezanim osebam, vendar najmanj do višine zadnje objavljene, ob času odobritve posojila znane priznane obrestne mere, razen, če zavezanec dokaže, da bi v enakih ali primerljivih okoliščinah dal posojilo po obrestni meri, ki je ...
08. 1. 2024

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti

Na podlagi četrtega odstavka 2. člena Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07 – uradno prečiščeno besedilo) minister za finance objavlja V I Š I N O  predpisane obrestne mere zamudnih obresti  Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti je v 2. členu Zakona o ...
05. 1. 2024

Olajšava za investiranje - pojasnilo FURS

  5. izdaja, januar 2024   KAZALO   1.0 SPLOŠNO.. 3 2.0 OPREDELITEV SREDSTEV, KI SO PREDMET OLAJŠAVE. 3 2.1 OPREMA – POHIŠTVO IN PISARNIŠKA OPREMA. 4 2.2 OPREMA – MOTORNA VOZILA. 5 2.3  OPREMA – GRADBENI OBJEKTI 7 3 ...
05. 1. 2024

Poslovanje multinacionalnih družb – možnost sklenitve vnaprejšnjega cenovnega sporazuma

Vnaprejšnji cenovni sporazum (»Advance pricing agreement - APA«) je institut, ki podjetjem olajša sodelovanje z davčnimi organi. Z APA sporazumom se sklene dogovor med podjetjem in davčnim organom, s katerim se določijo metodologija, predpostavke in druga merila za določanje transfernih cen med povezanimi podjetji.Instrument APA sporazuma je namenjen vsem družbam ...
19. 12. 2023

Novosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1N)

Avtor: Tanja Kokot
V Uradnem listu številka 122/2023 z dne 5. 12. 2023 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1N). Spremembe veljajo z naslednjim dnem po objavi v uradnem listu, določene spremembe pa od 1.1.2024 naprej.Kaj prične veljati 6.12.2023 ...
Samo za aktivne naročnike
1 2 3 4 5 6
s