Davki

11. 1. 2022

Zakon o spremembah in dopolnitvah ZDDV-1

7. 1. 2022 14:36 | Davek na dodano vrednost (DDV)Spremembe začnejo veljati 22. januarja 2022.Obveščamo vas, da je bil dne 7. 1. 2022 v Uradnem listu RS, št. 3/22 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost –  ZDDV-1M. Pojasnila o izvajanju določb ZDDV-1M ...
05. 1. 2022

Davčne spremembe v letu 2022 - ZDDV-1M

Državni zbor je na seji 27. 12. 2021 sprejel novelo Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1M). Spremembe bodo pričeli veljati v 15 dneh po objavi zakona v Uradnem listu.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

07. 12. 2021

Davčna osnova in akontacija dohodnine od dohodkov iz delovnega razmerja

Davčna osnova od dohodka iz delovnega razmerja je prejet dohodek vključno z ugodnostmi (bonitetami) in povračili stroškov (v delu, ki se všteva v davčno osnovo), zmanjšan za obvezne prispevke za socialno varnost, ki jih je na podlagi posebnih predpisov dolžan plačevati delojemalec (prvi odstavek 41. člena ZDoh-2).V davčno osnovo ...
17. 11. 2021

Dohodnina v praksi

2.1 Zavezanci za dohodninoZavezanci za dohodnino so fizične osebe, ki so rezidenti ali nerezidenti in to ne glede na starost. Z dohodnino so obdavčeni vsi dohodki, razen tistih, ki jih Zakon o dohodnini[1] uvršča med oproščene plačila dohodnine in tistih, ki ne štejejo za dohodke obdavčene po ...
Samo za aktivne naročnike
17. 11. 2021

Poročanje malih davčnih zavezancev

Mali davčni zavezanci praviloma niso identificirani za namene DDV, ne obračunavajo DDV in tudi ne oddajajo DDV obračunov o opravljenih transakcijah, obračunanem DDV, nabavah in vstopnem DDV ter rekapitulacijskih ter drugih poročil.
Samo za aktivne naročnike
03. 11. 2021

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2S)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajamU K A Z o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2S)Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2S ...
18. 10. 2021

Poročanje nepravih tristranskih poslov v Sloveniji

Za tristranske posle je značilno, da se v zvezi z istim blagom opravita dve časovno zaporedni transakciji, blago pa se odpelje od prvega v verigi neposredno zadnjemu kupcu z enim samim prevozom, znotraj EU.Prvi v verigi je prvi dobavitelj, zadnji je prejemnik blaga, vmesni pa nastopa hkrati v vlogi ...
Samo za aktivne naročnike
05. 10. 2021

Poročanje pravih tristranskih poslov v Sloveniji

Za tristranske posle je značilno, da se v zvezi z istim blagom opravita dve časovno zaporedni transakciji, blago pa se odpelje od prvega v verigi neposredno zadnjemu kupcu z enim samim prevozom, znotraj EU.
Samo za aktivne naročnike