Davki

19. 1. 2023

Obdavčitev dohodkov fizičnih oseb, ki jih prejemajo v tujini

Stališče FURS je, da zavezanci, ki dosegajo dohodke v tujini, morajo le-te prijaviti v Sloveniji, saj so rezidenti Republike Slovenije in imajo v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče. V primeru, da davčni zavezanec sproti ne prijavlja prejete dohodke iz tujine ne prejme informativnega izračuna dohodnine. V primeru, da odločba ni ...
11. 1. 2023

Novosti in pogoji za pridobitev pravic na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja v letu 2023

Najpomembnejša novost na področju obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, uveljavljena s 1. januarjem 2023, je izenačitev odmerne lestvice za moške in ženske. Z novelo ZPIZ-2I (Uradni list RS, št. 51/21), ki se je začela uporabljati 1. maja 2021, se je namreč skrajšalo prehodno obdobje postopnega izenačevanja odmerne lestvice za ...
05. 1. 2023

Pravilnik o spremembi Pravilnika o elektronskem vročanju v davčnih zadevah

Na podlagi sedmega odstavka 85.a člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16 ...
05. 1. 2023

Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev

Na podlagi drugega odstavka 57. člena, tretjega odstavka 278. člena, tretjega odstavka 325. člena ter drugega, tretjega in četrtega odstavka 352. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl ...
05. 1. 2023

Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine

Na podlagi drugega odstavka 61. člena in prvega odstavka 270. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14 ...
05. 1. 2023

Pravilnik o spremembi Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, in podatkov o naknadnih vplačilih ter kapitalskih deležih družbenikov v osebnih

Na podlagi 342. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13 ...
05. 1. 2023

Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti

Na podlagi drugega odstavka 295. člena in drugega odstavka 305. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14 ...
05. 1. 2023

Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja

Na podlagi prvega odstavka 329.a člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16 ...
04. 1. 2023

Uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane za odmero dohodnine za leto 2022

Rok za oddajo vloge je ponedeljek 6. 2. 2023. Če jo boste oddali preko eDavkov, lahko to storite do 20. 2. 2023, saj bo elektronski portal ostal odprt v času vnosa podatkov iz papirnatih vlog. Na mobilni aplikaciji eDavki in na spletnem portalu eDavki je na voljo predizpolnjena vloga.Zavezanec ...
04. 1. 2023

Dohodninska lestvica za leto 2023

V skladu z določili Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14 ...
s