Davki

09. 6. 2022

Načelo svetovnega dohodka

Kratka razlaga pojma.
19. 4. 2022

Sprejete novosti zakona o dohodnini, ki začne veljati za nazaj – od 1. 1. 2022

Novela ZDoh-2Z je bila sprejeta v marcu 2022 in velja od 1. 1. 2022 (za nazaj) in spremembe na področju obdavčitev fizični oseb so naslednje:
24. 3. 2022

Obvestilo o lestvici za odmero dohodnine in olajšave za leto 2022

V skladu z določili Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16 ...
24. 3. 2022

Novosti, ki jih prinaša novela ZDoh-2Z

Državni zbor RS je dne 11. 3. 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 39/2022. Zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (22. 3. 2022) in se uporablja za davčna leta ...
23. 3. 2022

Spremenjena davčna obravnava prispevkov za socialno varnost samozaposlenih v kulturi

Ministrstvo za finance je pritrdilo prizadevanjem ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija za uskladitev 56. člena Zakona o dohodnini, ki se nanaša na samozaposlene v kulturi, ki prejemajo državno pomoč. Sprememba člena odpravlja neskladje z veljavno zakonodajo na področju davčne obravnave prispevkov za socialno varnost samozaposlenih v kulturi.
17. 3. 2022

Davčna olajšava za zaposlovanje v letu 2022 po noveli ZDDPO-2S

Z novelo ZDDPO-2S[1] so se spremenili pogoji koriščenja olajšave za zaposlovanje po 55. členu ZDDPO-2[2] za obdobja od 1.1.2022 dalje. [1] Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2S (Uradni list RS, št. 172/2021) [2] Zakon o davku od dohodkov ...
Samo za aktivne naročnike
14. 3. 2022

Sprejeta novela Zakona o dohodnini

Vlada Republike Slovenije soglaša s Predlogi amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, EPA 1854 – VIII.Včeraj so v državnem zboru s 45 glasovi za in 40 glasovi proti sprejeli novelo Zakona o dohodnini, s čimer naj bi vsi zaposleni prejeli nekoliko višje neto plače. V ...
10. 3. 2022

Spremembe zddv-1 v letu 2022 - Velja za javni in zasebni sektor

Novela ZDDV-1M[1] je bila objavljena v Uradnem listu 7. 1. 2022 in se uporablja od 22.1.2022 dalje.Bistvene novosti novele ZDDV-1M so: [1] Novela ZDDV-1M (Uradni list RS, št. 3/22)
Samo za aktivne naročnike
11. 1. 2022

Zakon o spremembah in dopolnitvah ZDDV-1

7. 1. 2022 14:36 | Davek na dodano vrednost (DDV)Spremembe začnejo veljati 22. januarja 2022.Obveščamo vas, da je bil dne 7. 1. 2022 v Uradnem listu RS, št. 3/22 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost –  ZDDV-1M. Pojasnila o izvajanju določb ZDDV-1M ...
05. 1. 2022

Davčne spremembe v letu 2022 - ZDDV-1M

Državni zbor je na seji 27. 12. 2021 sprejel novelo Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1M). Spremembe bodo pričeli veljati v 15 dneh po objavi zakona v Uradnem listu.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike