2021

21. 12. 2021

Najnovejši statistični podatki

Minimalna bruto plača za leto 2021 v RS je 1.024,24 evrov. Povprečna bruto plača za zadnje trimesečno obdobje je 1.872,92 evrov. Povprečna neto plača v RS za zadnje tri mesečno obdobje 1.210,46 evrov. Letna obrestna mera zamudnih obresti je 8-odstotna. Letna inflacija – povprečni indeks ...
15. 12. 2021

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb

Spremembe, ki bodo veljale za davčni obračun za leto 2022 so naslednje:
Samo za aktivne naročnike
01. 12. 2021

Promocija zdravja na delovnem mestu- boniteta (da/ne) in priznani ali ne priznani stroški za delodajalca

Uspešnost posameznika je odvisna od njegovega psihičnega in fizičnega počutja, ki vpliva na uspeh organizacije, na odnos do kupcev in doseganje rezultatov.Vse pogosteje se organizacije soočajo z izčrpanostjo in kroničnim stresom zaposlenih, ki v določenih letih preide v izgorelost. Nekateri posamezniki spontano razvijejo orodja in vire kako obvladati stresne ...
22. 11. 2021

Statistični podatki - december 2021

Minimalna bruto plača za leto 2021 v RS je 1.024,24 evrov.Povprečna bruto plača za zadnje trimesečno obdobje je 1.940,69 evrov. Povprečna neto plača v RS za zadnje tri mesečno obdobje 1.228,05 evrov. Letna obrestna mera zamudnih obresti je 8-odstotna. Letna inflacija – povprečni indeks ...
15. 11. 2021

Davčni vidik uničenja opredmetenih osnovnih sredstev

Organizacije se ob koncu leta srečujejo s tem, kakšen je računovodski in davčni vidik odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev (dalje OOS) ter kakšen je njihov računovodski in davčni vidik-Uničena OOS in imajo še knjigovodsko vrednost – dopis serviserja ali popravilo ali se splača popravilo (ekonomska upravičenost ali ni možnosti, ker popravilo ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

10. 11. 2021

Za izplačila šolskega sklada od 1. 1. 2022 ni več treba obračunati dohodnine

S spremembo ZOFVI-M ter z novo opredelitvijo namena porabe sredstev šolskega sklada se spreminja tudi davčna obravnava takšnih izplačil, in sicer se ne glede na določbe 25. člena ZDoh-2 dohodnine kot dohodka v zvezi z izobraževanjem ne plača tudi od izplačila predšolskim otrokom, učencem, dijakom oziroma študentom iz šolskega sklada.
Samo za aktivne naročnike
21. 10. 2021

Pohištvo, pisarniška oprema, ki niso davčne olajšave

Pohištvo - vse vrste pohištvene opreme delovnih oz. poslovnih prostorov, omare, mize, stoli, police, regali, sedežne garniture, klubske mize, ležišča, obešalniki. Ni važno iz kakšnega materiala je pohištvo izdelano.
20. 10. 2021

Obračun dohodnine pri izplačanih dohodkov nerezidentov

Slovenske pravne osebe, ki imajo v tujini podružnice, zaposlujejo tuje državljane, ki so rezidenti v svojih državah. Obračunajo se jim osebni dohodek in vsi dodatki ter stroški, ki jim jih izplača matična družba, ki ima sedež v Sloveniji. Takšna izplačila nerezidentom imajo vir dohodka v Sloveniji in so obdavčena z ...
20. 10. 2021

Statistični podatki - november 2021

Minimalna bruto plača za leto 2021 v RS je 1.024,24 evrov.Povprečna bruto plača za zadnje trimesečno obdobje je 1.940,69 evrov.Povprečna neto plača v RS za zadnje tri mesečno obdobje 1.249,88 evrov.Letna obrestna mera zamudnih obresti je 8-odstotna.Letna inflacija – povprečni indeks ...
01. 10. 2021

Statistični podatki - oktober 2021

Minimalna bruto plača za leto 2021 v RS je 1.024,24 evrov.Povprečna bruto plača za zadnje trimesečno obdobje je 1.932,05 evrov.Povprečna neto plača v RS za zadnje tri mesečno obdobje 1.256,24 evrov.Letna obrestna mera zamudnih obresti je 8-odstotna. Letna inflacija – povprečni indeks ...
1 2 3 4 5 6
s