Računovodski svetovalec za leto 2023

14. 3. 2023

Koeficiente rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2023

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Republike Slovenije objavlja   K O E F I C I E N T E   R A S T I   C E N    v Republiki Sloveniji, januar 2023  ...
06. 3. 2023

Vkalkulirani stroški neizrabljenega letnega dopusta

Delodajalec ima 10 delojemalcev, ki imajo povprečno 22 dni letnega dopusta. Povprečna bruto plača pri delodajalcu je 1.800,00 evrov. 20 dni dopusta delojemalci niso izkoristili in ga bodo delojemalci , kot posamezniki, prenesli v naslednje poslovno leto. Do 30. 6. tekočega leta delojemalci niso izkoristili štiri dni dopusta, kar ...
06. 3. 2023

Članarine, izobraževanja in boniteta

Boniteta za zaposlene ni, če je članstvo pogoj za opravljanje določenega poklica, ki jih delojemalec opravlja pri svojem delodajalcu. To predstavljajo članarine raznih društev, zbornic ali združenj.Prav tako ni boniteta za dopolnilno izobraževanje, ki ga plača delodajalec za svojega zaposlenega. Pogoj je sklenjena pogodba o izobraževanju ter v njej ...
23. 2. 2023

Statistični podatki: povprečna plača, minimalna plača, regres za prehrano, kilometrina

Minimalna bruto plača za leto 2023 v RS je 1.203,36 evrov. Povprečna bruto plača za zadnje trimesečno obdobje je 2.244,35 evrov. Povprečna neto plača v RS za zadnje tri mesečno obdobje 1.479,56 evrov. Letna obrestna mera zamudnih obresti je 10,50-odstotna. Letna inflacija – povprečni ...
s